*  Australský honácký pes - ACD  *  Chodský pes  *  Šiperka*  

Gentest u australského honáckého psa

Co znamená PRA a Prcd2 test?

PRA je zkratka pro jednu z očních chorob - progresivní retinální atrofii, což je onemocnění sítnice. Prcd je forma PRA vyskytující se u plemene australský honácký pes (jiná plemena mohou být zase postižena jinou formou PRA). Jistota správného výsledku testu je 98%. Zbylá 2% připadají na psy, u kterých byl gentest negativní, ale klinický test (kamerou) byl pozitivní. Tyto případy se týkají jiných, u ACD velmi vzácně se vyskytujících forem PRA.

Prcd2 je pro ČR dobrovolný genetický test, který se však v zahraničí stává standardem. Je prováděn u americké firmy OptiGen, respektive prostřednictvím holandské licencované kliniky. OptiGen laboratoř má stále světový patent na provádění testu. Po uplynutí ochrany patentu bude možné, aby i jiné laboratoře tento test prováděly.

Věk, ve kterém se může PRA projevit, je nejčastěji mezi 4 - 6 rokem. Diagnóza je v zahraničí vylučující z chovu. Postižení jedinci, zvláště pokud jsou exteriérově i jinak kvalitní, mohou mít v tomto okamžiku již množství potomků, kteří jsou nositeli defektního genu. Nový genetický test nám umožňuje rozpoznat včas postižené jedince a nositele.

Výsledky DNA testu jsou udávány dle Genotypu (Pattern).

Starší podoba certifikátu:
Prcd2 test
Nová podoba certifikátu:
Prcd2 test

Nyní je možné rovněž vyšetřit psa DNA testem, zda je zcela prostý PRA, je nositelem genu nebo je postižen PRA. Vyšetření se provádí pouze jednou a je platné pro celý život psa. Výsledky jsou udávány v „Patterns“ , následovně:
Pattern A – negativní (Normal/Clear). Pes není nositelem genů pro PRA, není postižen a nepředá tedy alelu pro PRA svému potomstvu.
Pattern B – nositel (Carrier). Pes má jednu PRA alelu. Onemocnění se u psa neprojeví, ale může předat tuto alelu svému potomstvu. Je důležité vědět, že psi s Pattern B mohou vést naprosto normální plnohodnotný život. Jsou pouze nositeli PRA, ale nikdy u nich nehrozí ztráta zraku. Tito psi jsou normálně v chovu využíváni, je doporučeno jen připouštění se psy genotypu A.
Pattern C – ovlivněn (Affested). Pes má dvě PRA alely a je postižen PRA. Může postupně ztratit zrak, ale může se dožít i vysokého věku, aniž by se nemoc kdy projevila. Tito psi předávají jednu alelu svému potomstvu.

Genotyp A Genotyp B Genotyp C
Genotyp A A A, B B
Genotyp B A, B A, B, C B, C
Genotyp C B B, C C

K provedení testu musí být veterinárním lékařem odebrána krev. Veterinář do formuláře firmy OptiGen osvědčí identitu testovaného zvířete. Krevní vzorek potom zasílá do laboratoře V Holandsku, spolu s vyplněným a potvrzeným formulářem a dokladem o platbě v/p OptiGen laboratoře v Ithace v USA.

DNA test je jistým způsobem požehnáním pro chovatele. Na druhé straně je třeba mít na paměti, že PRA není jedinou oční chorobou postihující plemeno. Proto se také provádí pravidelný klinický test (kamerou), např. v Německu nesmí být vyšetření chovně využívaného zvířete starší jednoho roku. V České republice již máme první dva testované jedince a je skvělé, že například využívaný plemeník ACD prošel tímto testem s výsledkem Pattern A.

V textu jsou použity ukázky z monografie AUSTRALSKÝ HONÁCKÝ PES (A. Daňková).